Boucherie > Boucher bubinga
  Boucher rond rivets laiton
 

020111 (4")
020114 (5")
020117 (7")
020120 (8")
020123 (9")
020125 (10")

020128 (11")
020130 (12")
020133 (13")
020135 (14")

 
  Saigner rond rivets laiton
  020211 (4")
020214 (5")
020217 (7")
020220 (8")
020223 (9")
  Désosser courbe rond rivets laiton
  020311 (4")
020314 (5")
020317 (7")
  Boucher plat rivets laiton
  021811 (4")
021814 (5")

021817 (6")

021820 (7")

021823 (8")

021825 (9")

021828 (10")

021830 (12")

021833 (13")

021835 (14")
 
  Saigner plat rivets laiton
  021911 (4")
021914 (5")
021917 (6")
021920 (7")
021923 (8")
  Désosser courbe plat rivets laiton
  022011 (4")
022014 (5")
022017 (6")
  Chevalin plat rivets laiton
  022117 (6")
022120 (7")
  Boucher bolette rivets aluminium
  020714 (5")
020717 (6")
020720 (7")
020723 (8")
020725 (9")
020728 (10")
 
  Saigner bolette rivets aluminium
  020814 (5")
020817 (6")
020820 (7")